Adwokaci | Zielona Góra

Obsługa prawna firm z Zielonej Góry, województwa lubuskiego i województw sąsiednich

Kluczowi prawnicy kancelarii GSG to przede wszystkim stały skład osobowy adwokatów o różnych osobowościach i uzupełniających się specjalizacjach. Oferujemy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych w oparciu o stałą lub jednorazową umowę obsługi prawnej, stosując najwyższe standardy staranności. W stosunku do klientów jesteśmy dyspozycyjni zarówno bezpośrednio, jak i w oparciu o nowoczesne środki komunikacji. Oferujemy pomoc prawną osobom fizycznym w zakresie prowadzenia spraw sądowych związanych ze wszystkimi gałęziami prawa oraz prowadzenia doradztwa prawnego. W postępowaniach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych możliwe są różne sposoby rozliczenia kosztów adwokackich, których wysokość wynika z zawartej umowy z klientem. W czasie 30 letniej praktyki obsługiwaliśmy szereg firm o różnym profilu działalności i różnej wielkości, od firm rodzinnych po firmy o zasięgu globalnym. 

Przy realizacji zleconych spraw współpracujemy z polskimi, jak i zagranicznymi kancelariami, biegłymi z różnych dziedzin, doradcami podatkowymi i notariuszami. Przy prowadzenia spraw poza granicami kraju współpracujemy z kancelariami z terenu Niemiec, Ukrainy, Cypru i Słowacji.

Współpraca prawna na terenie Niemiec

Na terenie Niemiec współpracujemy z kancelarią TROJAN Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH prowadzoną przez  Miłosza Trojana. Kancelaria ta specjalizuje się w głównie w prawie transportowym, budowlanym oraz prawie gospodarczym, prowadząc sprawy sądowe, administracyjne oraz skarbowe na terenie całej Republiki Federalnej Niemiec.

Współpraca prawna na terenie Ukrainy

Na terenie Ukrainy współpracujemy z Kancelarią Prawna "LEOPOLIS"
. Kancelaria ta ponad 20 lat pracuje na płaszczyźnie polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej zarówno w skali indywidualnych przedsiębiorców, jak tak też spółek giełdowych. Zajmuje się obroną praw obywateli RP na Ukrainie.

 

Obsługa prawna osób fizycznych

Obsługujemy również osoby fizyczne zajmując się prowadzeniem spraw sądowych w postępowaniu cywilnym i karnym , a także postępowań administracyjnych i podatkowych. Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw sądowych, a także spraw na etapie negocjacji i mediacji pozasądowych w sprawach:

  • w sprawach o odszkodowania
  • w sprawach o podział majątku
  • w sprawach rozwodowych
  • innych sprawach majątkowych i osobowych, w tym wynikających ze szkód komunikacyjnych
  • niewykonania lub nienależytego wykonania robót budowlanych
  • sprawach spadkowych
  • sprawach z zakresu prawa rodzinnego
  • spawach konsumenckich