Obsługa prawna firm działających w Internecie

Obsługa prawna e-biznesu, handel internetowy, regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, polityka prywatności, polityka cookies, obsługa prawna sklepów internetowych.

E-commerce jest to zawieranie umów w obrocie elektronicznym. Dotyczy to zarówno umów zawieranych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą; pomiędzy przedsiębiorcami i pomiędzy konsumentami.

Oferujemy doradztwo i realizację w zakresie tworzenia regulaminów sklepów internetowych, pomoc w sporach wynikłych w związku z zawarciem i wykonaniem umów w obrocie elektronicznym zarówno po stronie konsumenta jaki i przedsiębiorcy.

Dedykowani specjaliści

E-commerce dotyczy usług, które są świadczone drogą elektroniczną, czyli bez jednoczesnej obecności stron(na odległość). Umowy zawierane na odległość co do zasady nie różnią sie od tych zawieranych w sposób tradycyjny, jednak z uwagi na odmienny od tradycyjnego sposób ich zawarcia mają do nich zastosowania przepisy szczególne, które nakładają na każdą ze stron umowy dodatkowe lub odmienne od klasycznych prawa i obowiązki, których należy przestrzegać by nie narazić sie na negatywne skutki ich naruszenia