Obsługa prawna podmiotów gospodarczych

Kancelaria posiada specjalistów w prowadzeniu spraw cywilnych z zakresu realizacji umów, a także obsługi bieżącej podmiotów gospodarczych począwszy do jednoosobowych działalności gospodarczych, poprzez spółki cywilne praz spółki prawa handlowego – spółki jawne , partnerskie, komandytowe, z o.o., akcyjne. W ramach obsługi wchodzi między innymi prowadzenie spraw sądowych i gospodarczych oraz prowadzenie mediacji i negocjacji przy kontraktach. Przekształcenie, podział, łączenie podmiotów gospodarczych we wszystkich możliwych konfiguracjach.

 

Oferujemy pomoc w zakresie prowadzenia spraw sądowych poza granicami kraju oraz zakładania za granicą spółek prawa handlowego w następujących krajach: Niemcy, Ukraina.

Dedykowani specjaliści

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem czynności, rygorów które należy dopełnić, by firma prawidłowo działała i rozwijała się. Począwszy od zgłaszania utworzenia, zmian, łącznia samego podmiotu, które pomimo że podlegają ustalonym rygorom, można w pewnym zakresie swobodnie uregulować dostosowując działania i formę prowadzenia działalności do swoich potrzeb. Nieodzownym elementem prowadzenia działalności jest zawieranie umów z kontrahentami, zleceniobiorcami, pracownikami, których dobrze przygotowana treść potrafi zabezpieczyć interesy przedsiębiorcy i zapewnić mu niezakłócone funkcjonowanie. Niewykluczone, że w związku z dzielnością podmiotu zajedzie konieczność reprezentowania jego interesu w sądach i przed organami administracjami. Takie między innymi czynności wchodzą w zakres stałej kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych.