Kancelaria specjalizująca się w podziale majątku wspólnego

 

Podział majątku to nic innego jak zniesienie współwłasności ułamkowej i łącznej która może powstać np. na skutek zawarcia związku małżeńskiego, założenia spółki cywilnej. Podziałowi podlega także spadek, która strona nabyła na skutek dziedziczenia.

Oferujemy pomoc w przedsądowych negocjacjach/mediacjach, udzielaniu niezbędnych porad i wskazówek, przygotowanie niezbędnych dokumentów do umownego podziału majątku,  reprezentowaniu strony w postępowaniu sądowym.

Dedykowani specjaliści

Podział majątku w całości lub w części może nastąpić: w drodze umowy pomiędzy właścicielami lub w przypadku braku zgody co do umownego podziału w drodze sądowego zniesienia współwłasności. W razie braku możliwości zniesienia współwłasności przez podział rzeczy w naturze albo przyznania jej jednemu współwłaścicielowi do rozważenia pozostaje zniesienie współwłasności przez sprzedaż rzeczy wspólnej. W ramach sądowego zniesienia współwłasności, sąd rozstrzyga kwestie sporów związanych z przedmiotem współwłasności, dotyczących prawa żądania zniesienia współwłasności, prawa własności oraz wzajemnych roszczeń współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy(pożytki, nakłady).

Jednym z najczęstszych podziałów jest podział majtku wspólnego powstałego na skutek zawarcia małżeństwa. Podział majątku ma miejsce zazwyczaj już po rozwodzie. Jednak w przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej, można podział przeprowadzić przed rozwodem lub w jego trakcie. Generalnie zgodny podział majątku wspólnego nie wymaga wizyty u notariusza, chyba że dzieli się np.  nieruchomości, wówczas konieczna będzie wizyta u notariusza. W sytuacji gdy stronu nie mogą się porozumieć konieczne jest skierowanie wniosku o podział majtku wspólnego do sądu.