Obrona i szerokorozumiana reprezentacja w postępowaniu karnym

 

Obszerne  pojęcie odnoszące się do szerokorozumianego postępowania dotyczące czynów zabronionych – przestępstw, wykroczeń na różnych etapach postępowania - przygotowawczego, sądowego.

Oferujemy pomoc zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jaki i sądowego, zarówno po stronie oskarżenia jak i obrony, w tym postępowań prywatnoskargowych.

Dedykowani specjaliści

Anna Gondek-Sikorska
Anna Gondek-Sikorska Adwokat | Zielona Góra
Tomasz Gondek
Tomasz Gondek Adwokat | Zielona Góra

W ramach postępowania karnego organy ścigania, a następnie sąd ustalają czy dana osoba dopuściła się czynu zabronionego. Postępowanie początkowo prowadzą organy ścigania, które ostatecznie decydują się na postawienie zarzutów konkretnym osobom lub też odmawiają wszczęcia lub umarzają postępowanie. Następnie sąd w oparciu o złożony akt oskarżenia lub wniosek o ukaranie prowadzi postępowania w celu ustalenia czy dana osoba faktycznie dopuściła się popełnienia przestępstwa lub wykroczenia i ewentualnie jaka kara będzie adekwatna w stosunku do oskarżonego lub obwinionego.