Prawo gospodarcze

 

Sprawy gospodarcze są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz sprawy ze stosunku spółki oraz dotyczące odpowiedzialności cywilnoprawnej w spółce z o.o. i S.A.

Oferujemy kompleksowego doradztwo dotyczące stosunków między przedsiębiorcami, obejmujące sprawdzanie, negocjacje i  przygotowywanie umów, analizę sytuacji prawnej Klienta, sporządzanie wezwań i pism przedsądowych, reprezentowanie przed sądem oraz organami egzekucyjnymi.

Dedykowani specjaliści

Anna Gondek-Sikorska
Anna Gondek-Sikorska Adwokat | Zielona Góra

Sprawy gospodarcze podlegające rozpoznaniu w procesie zasadniczo toczą się  w postępowaniu odrębnym, charakteryzującym się własną specyfiką. Sprawy te rozpoznaje sąd gospodarczy. Postępowanie w sprawach gospodarczych jest bardziej rygorystyczne i sformalizowane w stosunku to zwykłego procesu i niejednokrotnie drobny formalny błąd/przeoczenie może rzutować na wynik tego postępowania.