Prawo pracy i sprawy pracownice

 

Prawo pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, czyli podmiotu zatrudniającego w oparciu o umowę o pracę, powołanie, wybór lub mianowanie pracownika.

Oferujemy pomoc i doradztwo w rozwiązywanie sporów powstałych w związku z zatrudnieniem, zarówno po stronie pracodawców jaki i pracowników, w tym również w postępowaniu sądowym.

Dedykowani specjaliści

Prawo pracy reguluje takie kwestie jak nawiązanie stosunku pracy, prawa i obowiązki pracownik i pracodawcy, ustanie stosunku pracy, odpowiedzialność pracowników materialną oraz za mienie powierzone, kwestie wynagrodzeń i innych świadczeń. Zawiera także przepisy dotyczące urlopów oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.