Prawo spadkowe

 

Prawo spadkowe reguluje, kwestie ogół majątkowych praw i obowiązków zmarłego. Chodzi tu o prawa i obowiązki mające charakter cywilnoprawny. Regulacje prawa spadkowego dotyczą w szczególności kwestii dziedziczenia ustawowego, testamentowego, zapisów i poleceń, zachowku, długów spadkowych oraz podziału majątku spadkowego.

Oferujemy pomoc na każdym etapie postępowanie, w tym doradztwo dotyczące uregulowania spraw spadkowych za życia. Porady w zakresie ustalenia kręgu spadkobierców ustawowych i testamentowych. Reprezentowaniu w sprawach o stwierdzenia nabycia spodku. Podział majątku spadkowego umowny i sądowy. Przygotowywanie pism i  reprezentowanie w sprawach o zachowek. Porady w zakresie skutków przyjęcia lub odrzucenia spadku.

Dedykowani specjaliści

Spadek, czyli ogół majątkowych praw i obowiązków zmarłego, nabywa się z chwilą otwarcia spadku, który następuje w chwili śmierci spadkodawcy. Spadek można otrzymać w drodze dziedziczenia ustawowego lub testamentowego. Spadek można przyjąć bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Prawo spadkowe reguluje także kwestie odpowiedzialności za długi spadkowe, a także sprawy wspólności majątku spadkowego i jego podziału. Ze spadkiem wiąże sie również instytucja zachowku, mająca na celu ochronę interesów osób najbliższych spadkodawcy przed skutkami dokonanych przez niego rozrządzeń w ramach przysługującej mu swobody testowania oraz poczynionych za życia darowizn. 

Ze spadkiem wiążą się też zobowiązania, czyli dziedziczenie długów. W przypadku zadłużonego spadku, warto rozważyć skorzystanie z instytucji odrzucenia spadku, z której można skorzystać w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania