Adwokaci dedykowani do obsługi spółek z o.o.

 

Prawo spółek handlowych regulując tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.

Oferujemy pomoc na każdy etapie funkcjonowania spółek od ich utworzenia, zmian i likwidacji, a także przygotowanie podziału, łączenia i przekształcenia spółek prawa handlowego we wszystkich możliwych konfiguracjach.

Dedykowani specjaliści

Przepisy regulujące kwestie spółek handlowych określają szczegółowe warunki ich funkcjonowania na każdy etapie od utworzenia do likwidacji. Wiąże się to z konicznością zachowanie odpowiednich procedur, form i treści dokumentów niezbędnych do prawidłowego działania spółki. Z bytem spółek handlowych wiążą się dodatkowe czynności rejestrowe, których zaniedbanie może prowadzić do nałożenia grzywien